Usluge

 • ova usluga namijenjena je adolescentima i odraslima
 • u prvim susretima naglasak je na procjeni trenutnih teškoća i njihovih pozadinskih mehanizama, definiranju ciljeva rada i okvirnog tijeka ostatka tretmana; nastoji se postići bolje razumijevanje klijentovih teškoća kako bi se odredio što prikladniji pristup njihovom rješavanju
 • ovisno o klijentu i teškoćama, primjenjuju se odgovarajući mjerni instrumenti (upitnici za procjenu mentalnog zdravlja)
 • primjena odgovarajućih tehnika (npr. tehnike izlaganja, mijenjanje negativnih misli) ovisno o teškoćama, obilježjima i potrebama klijenata
 • tijekom tretmana prati se napredovanje prema ciljevima postavljenima na početku tretmana; po potrebi, mijenja se pristup ovisno o povratnoj informaciji od klijenta
 • tijekom tretmana kontinuirano se radi i psihoedukacija klijenta, odnosno informiranje klijenta o relevantnim spoznajama vezanima uz teškoće i načine nošenja s njima

Cjenik

 • regularna cijena: 50 eura / 60 minuta
 • studenti: 40 eura / 60 minuta
 • ova usluga namijenjena je učenicima osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, studentima i osobama uključenima u programe cjeloživotnog obrazovanja
 • usluga uključuje:
  • procjenu kognitivnih strategija učenja koje klijenti koriste prilikom učenja i određivanje njihove prikladnosti s obzirom na gradivo koje uče
  • procjenu metakognitivnih čimbenika uključenih u učenje (metakognitivno znanje, iskustva i regulacija)
  • procjenu vještina organizacije vremena, planiranja učenja, upravljanja vremenom i trudom prilikom učenja
  • procjenu motivacijskih čimbenika (npr. interes, samoprocjena korisnosti i važnosti učenja nekog sadržaja, samoprocjena samoefikasnosti, atribucije)
  • procjenu pozadinskih psiholoških čimbenika koji mogu utjecati na učenje (npr. perfekcionizam i strah od neuspjeha)
  • demonstraciju adekvatnog pristupa učenja na konkretnom gradivu koje klijenti trebaju usvojiti, a uz to demonstriraju se načini samoprovjere naučenog gradiva 
  • primjenu tehnika iz kognitivno-bihevioralnog pristupa kojima se reguliraju negativne misli prisutne tijekom učenja, kao i tehnike za relaksaciju s ciljem boljeg nošenja s anksioznošću
  • praćenje učenja klijenta i između susreta

Cjenik

 • individualni rad: 35 eura / 60 min
 • ova usluga namijenjena je privatnim i pravnim osobama koje provode znanstvena ili stručna istraživanja
 • za obradu podataka u pravilu se koriste programi SPSS i R
 • usluga uključuje:
  • konzultacije s naručiteljem obrade podataka oko planiranja istraživanja (npr. definiranje nacrta istraživanja, odabir prikladnih mjernih instrumenata)
  • konzultacije vezane uz validaciju mjernih instrumenata
  • kvantitativnu obrada podataka s interpretacijom rezultata
  • kvalitativnu obrada podataka s interpretacijom rezultata

Cjenik

 • unos i obrada podataka: 20 eura / 60 min
 • konzultacije oko metodologije i/ili obrade podataka: 40 eura / 60 min