O meni

Moje putovanje psihologijom započelo je 2007. godine kada sam upisala studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji sam završila 2012. godine.

Ljubav prema psihologiji nastavila sam razvijati u dva smjera. Jedan smjer, znanstveno-nastavni, usavršavam na radnom mjestu asistentice na Katedri za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U okviru tog razvojnog puta završila sam i doktorski studij 2020. godine, objavila do sada 12 znanstvenih radova, pet stručnih radova, sudjelovala na više od 20 znanstvenih i stručnih konferencija te edukacija, a povremeno recenziram radove u inozemnim renomiranim časopisima. Godine 2020. izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, a 2021. godine izabrana sam u naslovno nastavno zvanje predavačice.

Za vrijeme studija bila sam dobitnica stipendije Sveučilišta u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata. Osim toga, dobitnica sam Dekanove nagrade za izvrsnost u studiju, Bujasove zlatne značke za osobito vrijedan diplomski rad, grupne Državne nagrade Hrvatskog sabora za popularizaciju znanosti i godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za mlade znanstvenike.


Drugi smjer svoje ljubavi prema psihologiji razvijam u okviru psihoterapijskog rada. Kako bih se mogla baviti psihoterapijom, proučila sam različite psihoterapijske pravce, primjerice sudjelujući u iskustvenoj radionici iz gestalt psihoterapije, a na kraju sam odabrala kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju, odnosno pravac koji se kroz literaturu ističe kao vrlo učinkovit, a pritom najviše odgovara mojoj ličnosti i shvaćanju mentalnog zdravlja. Moja sklonost propitivanju odnosa između misli, emocija i ponašanja, kao i odnosa između osobe i njezine okoline, zatim želja za stjecanjem uvida u vjerovanja o sebi i drugima, otkrivanje i mijenjanje pristranosti u razmišljanju, motiviranost za rad na promjeni ponašanja samo su neke od podudarnosti između mene i kognitivno-bihevioralnog pristupa.

S osnovama kognitivno-bihevioralne psihoterapije susrela sam se za vrijeme studija, a moje dublje otkrivanje ovog pristupa krenulo je 2014. godine, kada sam upisala prvi stupanj edukacije pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivno terapije (HUBIKOT). Drugi stupanj eduakcije završila sam 2017. godine , a treći, posljednji stupanj edukacije završila sam 2022. godine, čime sam postala akreditirani kognitivno-bihevioralni psihoterapeut.

Dodatno sam završila sljedeće edukacije vezane uz psihoterapiju:

 • osnovnu razinu iz Terapije desenzitizacije i reprocesiranja uz pomoć pokreta očima (engl. Eye movement desensitization and reprocessing therapy; EMDR; 2024. godine; voditeljica: Vesna Bogdanović; organizator: EMDR Hrvatska)
 • osnovna tri modula iz shema terapije (2023. godine; voditeljica: Tijana Mirović; organizator: Antea KBT i shema terapija)
 • naprednu razinu iz primjene asocijativnih karata (2022. godine; voditeljica: Dubravka Pešorda; organizator: Centar Madrugada)
 • osnovnu razinu edukacije iz somatske terapije (engl. Somatic Experiencing (2022. godine; voditelj: Kavi Alessandro Gemin; organizator: Galbanum)
 • osnovnu razinu edukacije iz autogenog treninga (2022. godine; voditeljica: Petra Malešević; organizator: Centar za terapiju usredotočenu na suosjećanje, SUPERPOZICIJA d.o.o.)
 • osnovnu razinu edukacije iz terapije usredotočene na suosjećanje (engl. Compassion Focused Therapy – CFT) (2021. godine; voditeljica: Petra Malešević; organizator: Centar za terapiju usredotočenu na suosjećanje, SUPERPOZICIJA d.o.o.)
 • osnovnu razinu edukacije iz mindfulnessa (2020. godine; voditeljica: Dragica Barbarić; organizator: KBT opcija)
 • osnovnu razinu edukacije iz terapije prihvaćanjem i posvećenošću (engl. Acceptance and Commitment Therapy – ACT) (2019. godine; voditelj: prof. dr. sc. Igor Krnetić; organizator: KBT opcija)

Odslušala sam i radionice vezane uz:

 • rad s tijelom u psihoterapiji (2023. godine; voditeljica: Slađana Đorđević; organizator: Antea KBT i shema terapija)
 • KBT pristup učenju za studente (2022. godine; voditeljica: Nada Anić; organizator HUBIKOT)
 • zdravstvenu anksioznost (2020. godine; voditeljice: Branka Bagarić i Dragana Markanović; organizator HUBIKOT)
 • mindfulness za rad s djecom i adolescentima (2020. godine; voditeljica: Iva Matijašić Lončarević; organizator HUBIKOT)

Iskustvo u savjetovanju i psihoterapiji stjecala sam tijekom rada u Savjetovalištu Filozofskog fakulteta za studente, počevši 2015. godine. Osim toga, bila sam predsjednica udruge „Centar za mentalno zdravlje i učenje Tu sam“, koja je osnovana s ciljem promicanja mentalnog zdravlja i pružanja savjetodavnih/psihoterapijskih usluga. Bila sam vlasnica obrta “Psiho Startup” koji se bavio uslugama savjetovanja. Trenutno sam vlasnica društva s ograničenom odgovornošću “Kutak za mene d.o.o.” koje se primarno bavi psihološkom djelatnosti i psihoterapijom. Angažirana sam i u savjetodavni/psihoterapijski rad kao vanjska suradnica HUBIKOT-a.

Članica sam Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Ljudi nisu uznemireni stvarima, već načinom na koji vide te stvari.
Albert Ellis