O meni

Moje putovanje psihologijom započelo je 2007. godine kada sam upisala studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji sam završila 2012. godine.

Ljubav prema psihologiji nastavila sam razvijati u dva smjera. Jedan smjer, znanstveno-nastavni, usavršavam na radnom mjestu asistentice na Katedri za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U okviru tog razvojnog puta završila sam i doktorski studij 2020. godine, objavila do sada 11 znanstvenih radova, pet stručnih radova, sudjelovala na više od 20 znanstvenih i stručnih konferencija te edukacija, a povremeno recenziram radove u inozemnim renomiranim časopisima.

Za vrijeme studija bila sam dobitnica stipendije Sveučilišta u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata. Osim toga, dobitnica sam Dekanove nagrade za izvrsnost u studiju, Bujasove zlatne značke za osobito vrijedan diplomski rad, grupne Državne nagrade Hrvatskog sabora za popularizaciju znanosti i godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za mlade znanstvenike.


Drugi smjer svoje ljubavi prema psihologiji razvijam u okviru psihoterapijskog rada. Kako bih se mogla baviti psihoterapijom, proučila sam različite psihoterapijske pravce, primjerice sudjelujući u iskustvenoj radionici iz gestalt psihoterapije, a na kraju sam odabrala kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju, odnosno pravac koji se kroz literaturu ističe kao vrlo učinkovit, a pritom najviše odgovara mojoj ličnosti i shvaćanju mentalnog zdravlja. Moja sklonost propitivanju odnosa između misli, emocija i ponašanja, kao i odnosa između osobe i njezine okoline, zatim želja za stjecanjem uvida u vjerovanja o sebi i drugima, otkrivanje i mijenjanje pristranosti u razmišljanju, motiviranost za rad na promjeni ponašanja samo su neke od podudarnosti između mene i kognitivno-bihevioralnog pristupa.

S osnovama kognitivno-bihevioralne psihoterapije susrela sam se za vrijeme studija, a moje dublje otkrivanje ovog pristupa krenulo je 2014. godine, kada sam upisala prvi stupanj edukacije pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivno terapije (HUBIKOT). Drugi stupanj eduakcije završila sam 2017. godine i trenutno polazim treći, posljednji stupanj edukacije. Dodatno sam sudjelovala u edukaciji o terapiji prihvaćanjem i posvećenošću (engl. Acceptance and Commitment Therapy – ACT), terapije usredotočene na suosjećanje (engl. Compassion Focused Therapy), treningu iz mindfulnessa i mindfulness radionici za rad s djecom i adolescenata.

Iskustvo u savjetovanju i psihoterapiji stjecala sam tijekom rada u Savjetovalištu Filozofskog fakulteta za studente, počevši 2015. godine. Osim toga, predsjednica sam udruge „Centar za mentalno zdravlje i učenje Tu sam“, koja je osnovana s ciljem promicanja mentalnog zdravlja i pružanja savjetodavnih/psihoterapijskih usluga. Konačno, angažirana sam i u savjetodavni/psihoterapijski rad putem Exedra platforme te sam vanjska suradnica HUBIKOT-a.

Članica sam Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Ljudi nisu uznemireni stvarima, već načinom na koji vide te stvari.
Albert Ellis